ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
13
14
27
2
ป.3
25
12
37
2
ป.4
8
14
22
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
15
11
26
2
รวมประถม
77
68
145
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
86
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...