ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
47
42
89
3
อบ.3
41
53
94
3
รวม อบ.
88
95
183
6
ป.1
54
58
112
3
ป.2
63
50
113
3
ป.3
59
52
111
3
ป.4
67
48
115
3
ป.5
48
49
97
3
ป.6
40
49
89
3
รวมประถม
331
306
637
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
419
401
820
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...