ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
11
16
1
อบ.3
6
11
17
1
รวม อบ.
11
22
33
2
ป.1
12
11
23
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
15
23
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
47
61
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
83
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...