ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
19
17
36
1
รวม อบ.
33
29
62
2
ป.1
22
9
31
2
ป.2
17
14
31
1
ป.3
22
20
42
2
ป.4
20
19
39
2
ป.5
16
11
27
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
116
87
203
9
ม.1
28
18
46
2
ม.2
13
19
32
2
ม.3
22
15
37
2
รวมมัธยมต้น
63
52
115
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
212
168
380
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...