ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
27
26
53
2
ป.1
19
16
35
2
ป.2
23
11
34
2
ป.3
17
14
31
2
ป.4
23
19
42
2
ป.5
20
20
40
2
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
118
91
209
11
ม.1
11
11
22
1
ม.2
21
16
37
2
ม.3
9
17
26
1
รวมมัธยมต้น
41
44
85
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
161
347
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...