ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
9
30
1
อบ.3
14
19
33
1
รวม อบ.
35
28
63
2
ป.1
13
19
32
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
21
18
39
1
ป.4
20
19
39
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
20
17
37
1
รวมประถม
104
101
205
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
15
15
30
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
38
40
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
169
346
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...