ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
9
20
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
15
19
34
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
60
69
129
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
9
10
19
1
ม.3
13
11
24
1
รวมมัธยมต้น
38
32
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
117
233
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...