ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
48
40
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
54
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...