ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
16
35
1
อบ.3
12
12
24
1
รวม อบ.
31
28
59
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
15
22
37
1
ป.3
22
20
42
1
ป.4
18
18
36
1
ป.5
16
23
39
1
ป.6
11
13
24
1
รวมประถม
96
108
204
6
ม.1
19
25
44
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
13
17
30
1
รวมมัธยมต้น
44
55
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
191
362
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...