ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
19
14
33
1
รวม อบ.
27
27
54
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
14
22
36
1
ป.4
21
21
42
1
ป.5
18
19
37
1
ป.6
17
23
40
1
รวมประถม
99
109
208
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
19
24
43
1
ม.3
11
11
22
1
รวมมัธยมต้น
42
48
90
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
184
352
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...