ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
25
53
2
อบ.3
31
23
54
2
รวม อบ.
59
48
107
4
ป.1
18
17
35
2
ป.2
17
19
36
2
ป.3
24
25
49
2
ป.4
21
21
42
2
ป.5
21
19
40
2
ป.6
16
17
33
1
รวมประถม
117
118
235
11
ม.1
20
10
30
1
ม.2
18
22
40
2
ม.3
19
15
34
2
รวมมัธยมต้น
57
47
104
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
233
213
446
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...