ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำบอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
5
10
15
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
5
16
21
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
10
19
29
1
รวมประถม
43
74
117
6
ม.1
13
4
17
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
25
18
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
108
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...