ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
8
18
26
1
รวม อบ.
19
30
49
2
ป.1
18
12
30
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
13
9
22
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
63
52
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
82
164
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...