ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนยาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
10
5
15
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
14
4
18
1
ป.6
2
5
7
1
รวมประถม
50
34
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
44
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...