ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
15
20
35
2
ป.1
14
10
24
2
ป.2
12
9
21
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
17
5
22
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
82
70
152
7
ม.1
5
7
12
1
ม.2
10
6
16
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
19
22
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
112
228
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...