ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเทียม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
8
4
12
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
41
32
73
6
ม.1
15
16
31
2
ม.2
10
16
26
1
ม.3
19
13
32
1
รวมมัธยมต้น
44
45
89
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
81
174
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...