ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตบหู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
14
28
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
27
26
53
2
ป.1
9
17
26
1
ป.2
20
11
31
1
ป.3
24
9
33
2
ป.4
15
18
33
2
ป.5
20
15
35
2
ป.6
19
17
36
2
รวมประถม
107
87
194
10
ม.1
14
14
28
1
ม.2
17
13
30
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
45
39
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
152
331
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...