ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกแสง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
9
12
21
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
53
49
102
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
3
9
12
1
รวมมัธยมต้น
19
32
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
94
185
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...