ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
35
55
2
อบ.3
27
21
48
2
รวม อบ.
47
56
103
4
ป.1
22
30
52
2
ป.2
23
18
41
2
ป.3
22
21
43
2
ป.4
32
14
46
2
ป.5
20
17
37
2
ป.6
35
23
58
2
รวมประถม
154
123
277
12
ม.1
7
13
20
1
ม.2
15
21
36
1
ม.3
19
9
28
1
รวมมัธยมต้น
41
43
84
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
242
222
464
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...