ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
17
16
33
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
15
6
21
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
61
56
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
72
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...