ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
11
3
14
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
11
4
15
1
ป.5
16
10
26
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
58
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...