ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแข้ด่อน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
21
อบ.3
6
5
11
11
รวม อบ.
15
17
32
32
ป.1
12
2
14
14
ป.2
5
6
11
11
ป.3
10
8
18
18
ป.4
7
7
14
14
ป.5
6
3
9
9
ป.6
12
12
24
24
รวมประถม
52
38
90
90
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
122
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...