ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตชด.บ้านค้อ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
10
16
26
2
ป.1
13
6
19
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
59
48
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
64
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...