ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
25
10
35
1
รวม อบ.
25
10
35
1
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
7
13
20
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
65
74
139
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
49
34
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
118
257
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...