ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
7
11
18
1
ป.1
12
10
22
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
11
9
20
1
รวมประถม
70
71
141
6
ม.1
18
14
32
1
ม.2
20
7
27
1
ม.3
14
18
32
1
รวมมัธยมต้น
52
39
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
121
250
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...