ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
21
24
45
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
18
19
37
2
ป.4
14
13
27
1
ป.5
21
12
33
2
ป.6
21
11
32
2
รวมประถม
100
82
182
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
106
227
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...