ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
22
21
43
2
ป.1
5
13
18
1
ป.2
12
16
28
1
ป.3
16
4
20
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
64
66
130
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
87
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...