ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนน้ำยืน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
18
25
43
2
ป.1
42
32
74
3
ป.2
42
42
84
4
ป.3
58
61
119
5
ป.4
58
41
99
4
ป.5
48
50
98
4
ป.6
54
56
110
4
รวมประถม
302
282
584
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
307
627
26
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...