ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซำหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
31
22
53
2
ป.1
17
17
34
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
15
9
24
1
รวมประถม
77
63
140
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
38
29
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
114
260
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...