ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตายอย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
15
19
34
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
17
15
32
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
19
14
33
1
รวมประถม
79
82
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
101
195
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...