ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
7
4
11
1
รวม อบ.
8
10
18
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
60
41
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
51
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...