ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งโตน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
3
10
13
1
รวม อบ.
14
21
35
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
12
21
33
1
ป.3
13
10
23
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
67
65
132
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
86
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...