ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
19
32
2
อบ.3
19
24
43
2
รวม อบ.
32
43
75
4
ป.1
21
26
47
2
ป.2
37
23
60
2
ป.3
32
29
61
2
ป.4
24
28
52
2
ป.5
36
19
55
2
ป.6
26
29
55
2
รวมประถม
176
154
330
12
ม.1
33
27
60
3
ม.2
39
43
82
3
ม.3
55
29
84
3
รวมมัธยมต้น
127
99
226
9
ม.4
14
16
30
1
ม.5
22
22
44
2
ม.6
14
17
31
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
50
55
105
4
รวมทั้งหมด
385
351
736
29
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...