ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงกระชู ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
15
1
16
1
รวม อบ.
22
8
30
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
35
31
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
39
96
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...