ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองโพดวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
10
29
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
31
16
47
2
ป.1
16
20
36
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
16
16
32
1
ป.4
16
15
31
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
18
7
25
1
รวมประถม
86
86
172
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
8
13
21
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
27
27
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
129
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...