ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโซง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
19
18
37
1
รวม อบ.
28
27
55
2
ป.1
22
20
42
2
ป.2
32
13
45
2
ป.3
19
24
43
2
ป.4
23
21
44
2
ป.5
24
24
48
2
ป.6
18
22
40
2
รวมประถม
138
124
262
12
ม.1
32
17
49
2
ม.2
23
20
43
2
ม.3
21
25
46
2
รวมมัธยมต้น
76
62
138
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
242
213
455
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...