ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
13
11
24
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
14
12
26
1
ป.5
21
7
28
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
77
68
145
6
ม.1
14
6
20
1
ม.2
5
5
10
1
ม.3
5
5
10
1
รวมมัธยมต้น
24
16
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
99
214
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...