ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแปก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
7
23
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
17
17
34
1
รวม อบ.
41
35
76
3
ป.1
14
9
23
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
14
14
28
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
12
13
25
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
81
68
149
6
ม.1
3
9
12
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
18
14
32
1
รวมมัธยมต้น
33
30
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
133
288
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...