ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแปน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
15
9
24
1
รวม อบ.
30
19
49
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
50
42
92
6
ม.1
7
12
19
1
ม.2
5
7
12
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
19
27
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
99
88
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...