ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสร้างหอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
26
16
42
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
19
17
36
1
รวมประถม
71
84
155
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
100
197
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...