ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคำบาก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
17
37
2
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
31
27
58
3
ป.1
21
9
30
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
15
8
23
1
ป.5
18
12
30
1
ป.6
18
21
39
2
รวมประถม
97
72
169
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
99
227
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...