ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
17
27
1
อบ.2
13
10
23
1
อบ.3
15
10
25
1
รวม อบ.
38
37
75
3
ป.1
14
18
32
1
ป.2
19
16
35
2
ป.3
25
18
43
2
ป.4
15
17
32
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
102
97
199
8
ม.1
13
13
26
1
ม.2
10
12
22
1
ม.3
12
17
29
1
รวมมัธยมต้น
35
42
77
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
176
351
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...