ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
13
18
31
1
รวม อบ.
21
30
51
2
ป.1
12
22
34
2
ป.2
18
18
36
2
ป.3
22
24
46
2
ป.4
23
16
39
2
ป.5
25
30
55
2
ป.6
35
21
56
2
รวมประถม
135
131
266
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
156
161
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...