ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
20
11
31
2
รวม อบ.
33
26
59
3
ป.1
30
28
58
2
ป.2
24
20
44
2
ป.3
23
26
49
2
ป.4
22
14
36
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
129
117
246
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
162
143
305
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...