ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
11
13
24
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
57
58
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
64
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...