ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแคน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
18
9
27
2
ป.1
7
13
20
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
12
8
20
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
57
58
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
67
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...