ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
8
22
1
อบ.3
6
17
23
1
รวม อบ.
20
25
45
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
13
16
29
1
ป.4
19
13
32
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
13
4
17
1
รวมประถม
79
60
139
6
ม.1
12
13
25
1
ม.2
21
15
36
1
ม.3
6
12
18
1
รวมมัธยมต้น
39
40
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
125
263
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...