ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอุดมชาติ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
0
4
4
1
รวมประถม
21
19
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
28
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...