ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
7
18
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
16
14
30
3
ป.1
5
5
10
1
ป.2
0
5
5
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
23
23
46
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
37
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...