ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเมย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
2
15
17
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
57
94
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
6
4
10
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
25
19
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
91
169
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...