ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอแลน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
27
18
45
2
ป.1
12
16
28
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
10
21
31
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
8
16
24
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
57
83
140
6
ม.1
17
15
32
1
ม.2
15
17
32
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
38
45
83
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
146
268
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...