ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนแป้น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
12
15
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
12
19
31
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
53
44
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
63
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...