ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
18
14
32
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
9
3
12
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
48
45
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
59
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...