ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
11
24
1
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
12
16
28
1
รวม อบ.
35
39
74
3
ป.1
12
18
30
1
ป.2
19
9
28
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
20
7
27
1
ป.5
16
17
33
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
84
75
159
6
ม.1
22
16
38
1
ม.2
18
17
35
1
ม.3
15
18
33
1
รวมมัธยมต้น
55
51
106
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
174
165
339
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...