ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทราย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
10
20
1
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
10
19
29
1
รวม อบ.
31
45
76
3
ป.1
18
9
27
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
19
7
26
1
ป.4
15
16
31
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
16
16
32
1
รวมประถม
87
71
158
6
ม.1
22
16
38
1
ม.2
19
18
37
1
ม.3
8
14
22
1
รวมมัธยมต้น
49
48
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
164
331
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...